skip to main content
Show Results with: Show Results with:

天潢貴冑 : 清皇族的階層結構與經濟生活 / 賴惠敏著
Tian huang gui zhou : Qing huang zu de jie ceng jie gou yu jing ji sheng huo / Lai Huimin zhu.

賴惠敏 Huimin Lai

Taipei : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 86 nian [1997]. 臺北 : 中央研究院近代史研究所, 民國86年[1997]

Check library holdings

Searching Remote Databases, Please Wait