skip to main content
Show Results with:

Måste Per Stenyxa identifieras?: Om förhistorien i lågstadiets läroböcker

Kronos : historia i skola och samhälle, 1988(2), pp.47-56

Full text available

  • Title:
    Måste Per Stenyxa identifieras?: Om förhistorien i lågstadiets läroböcker
  • Author: Bergdahl Bulukin, Ewa
  • Found In: Kronos : historia i skola och samhälle, 1988(2), pp.47-56
  • Subjects: Social Sciences ; Other Social Sciences ; Social Sciences Interdisciplinary ; Samhällsvetenskap ; Annan Samhällsvetenskap ; Tvärvetenskapliga Studier Inom Samhällsvetenskap ; Humanities And The Arts ; History And Archaeology ; History ; Humaniora Och Konst ; Historia Och Arkeologi ; Historia
  • Language: Swedish
  • Description: Vad är det för bild som via läromedlen i skolorna förmedlas om vårt förfluma? Vilka uppfatmingar om förhistoriska människor får eleverna med sig från skolan? Vilka syften har vi med historieundervisningen egentligen? Dessa och liknande frågor är svåra att besvara entydigt. De övergripande och allmänna riktlinjerna som läroplanen ger uttryck för, ska översättas till en praktisk kunskapsnivå i läromedlen. Här råder ett välkänt glapp. Läromedlens utformning och innehåll korresponderar inte med läroplanens grundläggande målsättning. Givetvis finns det ytterst få läromedel som uttrycker uppfattningar som går stick i stäv med läroplansintentionerna, men detta är inte tillräckligt. En undvikande av vissa påståenden eller ett överhoppande av svåra och komplicerade händelseförlopp löser inte problemet. Resultatet blir istället en torftighet i texterna som !itår i bjärt kontrast till läroplanens önskade fönnedlingsinnehåll. Det är svårt att förena det objektivt sakliga och vetenskapligt korrekta...
  • Identifier: ISSN: 1100-1208 ; ISSN: 1100-1208

Searching Remote Databases, Please Wait