skip to main content
Show Results with:

Känslans historia: Några funderingar om historia och historisk diktning

Kronos : historia i skola och samhälle, 1989(1), pp.3-8

Full text available

  • Title:
    Känslans historia: Några funderingar om historia och historisk diktning
  • Author: Zetterholm, Tore
  • Found In: Kronos : historia i skola och samhälle, 1989(1), pp.3-8
  • Subjects: Social Sciences ; Other Social Sciences ; Social Sciences Interdisciplinary ; Samhällsvetenskap ; Annan Samhällsvetenskap ; Tvärvetenskapliga Studier Inom Samhällsvetenskap ; Humanities And The Arts ; History And Archaeology ; History ; Humaniora Och Konst ; Historia Och Arkeologi ; Historia
  • Language: Swedish
  • Description: Efter några resor till Latinamerika har min hustru och jag ställt samman en bok med text och bilder som fått namnet "Stenarna ropa". Dess ursprungliga syfte var att berätta om det gamla Inkariket och om den spanska erövrin& en på 1500-talet. Men boken fick så småningom allt starkare inslag av nutid, bl a därför att vi själva ideligen konfronterades med nutidens brutala nöd och terror, ibland i vår omedelbara närhet, och för att vi alltmer kom till insikt om att vad som nu sker har sina rötter i inkatidens och conquistans blodiga skeende, då indianerna blev de andra klassens medborgare de alltjämt är. Boken är en blandning av pol'ulärvetenskaplig historia och aktuell reseskildring och påminner om tidigare böcker av mig i samma genre tex 'Tibet mellan Buddha och Marx".Liksom när jag arbetat med Kina, Tibet och Irak har jag även nu känt ett behov att utvtdga och fullfölja med en rent skönlitterär skildring. Om Tibets nutidshistoria skrev jag romanen "Den röde Buddha". Om Inkanket är jag...
  • Identifier: ISSN: 1100-1208 ; ISSN: 1100-1208

Searching Remote Databases, Please Wait