skip to main content
Show Results with:

中國萬里行 = 吳章建先生實地攝影 / 編輯 陳建功 ; 區永仁. China through the camara lens of Francis Wu. editors, Chan Kin-kung [and] W.Y. Au
Zhongguo wan li xing = : Wu Zhangjian xian sheng shi di she ying / bian ji Chen CHien-gong ; Chʻü Yung-jen. China through the camera lens of Francis Wu. editors, Chan Kin-kung [and] W.Y. Au.

吳章建 Francis Wu

Xianggang : She ying i shu chʻu pan she, Camera Arts Press, ©1974. 香港 : 攝影藝術出版社, Camara Arts Press, 1974

Check library holdings

Searching Remote Databases, Please Wait