skip to main content
Show Results with: Show Results with:

"圣王"的想象与实践 : 古代中国的君权合法性研究 / 张星久著
"Sheng wang" de xiang xiang yu shi jian : gu dai Zhongguo de jun quan he fa xing yan jiu / Zhang Xingjiu zhu.

张星久, 1956- author Xingjiu Zhang, 1956- author.

Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2018. 上海 : 上海人民出版社, 2018

Check library holdings

Searching Remote Databases, Please Wait