skip to main content
Show Results with:

Results 11 - 20 of 32  for Explore Further

previous page 1 results 2 3 4 next page
Refined by: creation date: 1984To1992 remove subject: Humanities And The Arts remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
11
Material Type:
Article
Add to My workspace

Historia som humaniora

Kronos : historia i skola och samhälle, 1988(2), pp.3-16

Full text available

12
Material Type:
Article
Add to My workspace

Berättande eller förklarande historia?: Didaktiska reflexioner kring ett läroboksprojekt

Kronos : historia i skola och samhälle, 1988(2), pp.57-62

Full text available

13
Jönköpings Psykiatriska Institutioner i ett medicinhistoriskt perspektiv
Material Type:
Book
Add to My workspace

Jönköpings Psykiatriska Institutioner i ett medicinhistoriskt perspektiv

Full text available

14
Polisförhöret som kommunikationssituation
Material Type:
Book
Add to My workspace

Polisförhöret som kommunikationssituation

Full text available

15
Att ge mening åt skönlitteratur: om barns och ungdoms utveckling till läsare
Material Type:
Book
Add to My workspace

Att ge mening åt skönlitteratur: om barns och ungdoms utveckling till läsare

Full text available

16
Material Type:
Article
Add to My workspace

Friluftsmuseet som historieförmedlare: Exemplet Gamla Linköping

Kronos : historia i skola och samhälle, 1989(1), pp.43-46

Full text available

17
Material Type:
Article
Add to My workspace

Historia på egen hand: Erfarenheter från specialarbetet i gymnasieskolan

Kronos : historia i skola och samhälle, 1989(1), pp.33-38

Full text available

18
Material Type:
Article
Add to My workspace

Känslans historia: Några funderingar om historia och historisk diktning

Kronos : historia i skola och samhälle, 1989(1), pp.3-8

Full text available

19
Material Type:
Article
Add to My workspace

Kan historiker nå en bredare publik?: Reflexioner kring historieskrivandets dramaturgi

Kronos : historia i skola och samhälle, 1989(1), pp.53-56

Full text available

20
Material Type:
Article
Add to My workspace

"Även i en liten spegel kan man se stora föremål": Om lokalhistoria i samhälle och skola

Kronos : historia i skola och samhälle, 1989(1), pp.19-20

Full text available

Results 11 - 20 of 32  for Explore Further

previous page 1 results 2 3 4 next page

Refine Search Results

Searching Remote Databases, Please Wait