skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 284  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 5 next page
Refined by: language: Chinese remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Book
Add to My workspace

當代文化論叢 / 黄文山著
Dang dai wen hua lun cong / Huang Wenshan zhu.

黄文山, 1889- Wenshan Huang, 1889-

Jiulong : Xianggang zhu hai shu yuan chu ban wei yuan hui, 1971. 九龍 : 香港珠海書院出版委員會, 1971

Check library holdings

2
&#35199;&#27915;&#25991;&#21270;&#21490;&#32434;&#35201; / &#38647;&#28023;&#23447;&#25776; ; &#29579;&#25958;&#20070;&#25972;&#29702;&#23548;&#35835;<br>Xi yang wen hua shi gang yao / Lei Haizong zhuan ; Wang Dunshu zheng li dao du.
Material Type:
Book
Add to My workspace

西洋文化史纲要 / 雷海宗撰 ; 王敦书整理导读
Xi yang wen hua shi gang yao / Lei Haizong zhuan ; Wang Dunshu zheng li dao du.

雷海宗 Haizong Lei

上海 : 上海古籍出版社, 2011.9 Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2011.9

Check library holdings

3
&#21476;&#20195;&#25991;&#26126;&#30340;&#38283;&#23637; : &#25991;&#21270;&#32118;&#23565;&#20729;&#20540;&#30340;&#23563;&#27714; / &#29579;&#19990;&#23447;&#33879;<br>Gu dai wen ming de kai zhan : wen hua jue dui jia zhi de xun qiu / Wang Shizong zhu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

古代文明的開展 : 文化絶對價值的尋求 / 王世宗著
Gu dai wen ming de kai zhan : wen hua jue dui jia zhi de xun qiu / Wang Shizong zhu.

王世宗 (Professor of history), author Shizong Wang, (Professor of history) author.

Taibei Shi : San min shu ju gu fen you xian gong si, 2018. 臺北市 : 三民書局股份有限公司, 2018

Check library holdings

4
&#28814;&#40644;&#25991;&#21270;&#30740;&#31350;&#19995;&#20070; / &#21016;&#19996;&#21319;&#33879; ; &#24191;&#24030;&#28814;&#40644;&#25991;&#21270;&#30740;&#31350;&#20250;&#32534; ; &#40857;&#24314;&#23433;&#20027;&#32534;<br>Yan Huang wen hua yan jiu cong shu / Liu Dongsheng zhu ; Guangzhou yan huang wen hua yan jiu hui bian ; Long Jian'an zhu bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

炎黄文化研究丛书 / 刘东升著 ; 广州炎黄文化研究会编 ; 龙建安主编
Yan Huang wen hua yan jiu cong shu / Liu Dongsheng zhu ; Guangzhou yan huang wen hua yan jiu hui bian ; Long Jian'an zhu bian.

刘东升, author Dongsheng Liu, author.

Xianggang : Zhongguo ping lun xue shu chu ban she, 2013-2014. 香港 : 中國評論學術出版社, 2013-2014 China Guangzhou.

Check library holdings and other locations

5
Material Type:
Book
Add to My workspace

中國民族及其文化論稿 / 芮逸夫著 = China: The nation and some aspects of its culture ; a collection of selected essays with anthropological approaches / by Ruey Yih-fu
Zhongguo min zu ji qi wen hua lun gao / Rui Yifu zhu = China: The nation and some aspects of its culture ; a collection of selected essays with anthropological approaches / by Ruey Yih-fu.

芮逸夫 Yifu Rui

[Taibei Xian Banjiao Zhen] : Yi wen yin shu guan = Yee Wen Pub. Co, Minguo 61 [1972] [臺北縣板橋鎮] : 藝文印書館 = Yee Wen Pub. Co., 民國61 [1972]

Check library holdings

6
&#30495;&#29702;&#35542;&#36848; : &#25991;&#26126;&#27511;&#21490;&#30340;&#21746;&#23416;&#21855;&#31034; / &#29579;&#19990;&#23447;<br>Zhen li lun shu : wen ming li shi de zhe xue qi shi / Wang Shizong.
Material Type:
Book
Add to My workspace

真理論述 : 文明歷史的哲學啟示 / 王世宗
Zhen li lun shu : wen ming li shi de zhe xue qi shi / Wang Shizong.

王世宗 Shizong Wang

Taibei Shi : San min shu ju, 2008. 臺北市 : 三民書局, 2008

Check library holdings

7
&#21746;&#23416;&#32654;&#23416;&#35542;&#38598;&#23450;&#26412; / &#37101;&#25991;&#22827;&#33879;<br>Zhe xue mei xue lun ji ding ben / Guo Wenfu zhu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

哲學美學論集定本 / 郭文夫著
Zhe xue mei xue lun ji ding ben / Guo Wenfu zhu.

郭文夫, 1943- Wenfu Guo, 1943-

台北市 : 時英出版社, 民國96 [2007] Taibei Shi : Shi ying chu ban she, Minguo 96 [2007]

Check library holdings

8
&#27511;&#21490;&#33287;&#22294;&#20687; : &#25991;&#26126;&#30332;&#23637;&#36556;&#36321;&#30340;&#23563;&#24605; / &#29579;&#19990;&#23447;&#33879;<br>Li shi yu tu xiang : wen ming fa zhan gui ji de xun si / Wang Shizong zhu.
Material Type:
Book
Add to My workspace

歷史與圖像 : 文明發展軌跡的尋思 / 王世宗著
Li shi yu tu xiang : wen ming fa zhan gui ji de xun si / Wang Shizong zhu.

王世宗 Shizong Wang

Taibei Shi : San min shu ju, 2009. 臺北市 : 三民書局, 2009

Check library holdings

9
&#33274;&#28771;&#21490;&#32396;&#32232;&#20843;&#35611; / [&#32232;&#36655;&#22283;&#31435;&#27511;&#21490;&#21338;&#29289;&#39208;&#32232;&#36655;&#22996;&#21729;&#26371; ; &#20027;&#32232;&#24052;&#26481; ; &#22519;&#34892;&#32232;&#36655;&#27743;&#26690;&#29645;] = Eight lectures on Taiwan history / [editorial committee: Editorial Committee of National Museum of History ; chief editor: Ba Dong ; executive editor Chiang Kuei-Chen]<br>Taiwan shi xu bian ba jiang / [bian ji Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui ; zhu bian Ba Dong ; zhi xing bian ji Jiang Guizhen] = Eight lectures on Taiwan history / [editorial committee: Editorial Committee of National Museum of History ; chief editor: Ba Dong ; executive editor Chiang Kuei-Chen].
Material Type:
Book
Add to My workspace
10
Material Type:
Journal
Add to My workspace

Yazhou wenhua = Asian culture.

Xinjiapo : Xinjiapo Yazhou yanjiu xuehui, [1983]-

Check library holdings

Results 1 - 10 of 284  for Everything in this catalogue

results 1 2 3 4 5 next page

Refine Search Results

Refine my results

Access Options 

 1. Request to Reading Room  (214)
 2. Purchase a copy  (155)
 3. Shelved in Reading Room  (4)
 4. Refine further open sub menu

Material type 

 1. Books  (268)
 2. Journals  (16)
 3. Refine further open sub menu

Creation date 

From To
 1. Before1981  (14)
 2. 1981To1990  (20)
 3. 1991To1999  (23)
 4. 2000To2009  (105)
 5. After 2009  (122)
 6. Refine further open sub menu

Try a new search

Ignore my search and look for everything

by this Author/Contributor:

 1. Liu, Qingzhu
 2. Du, Wenyu
 3. Wang, Shizong.
 4. Shanghai bo wu guan.
 5. Pan, Jingwan.

Searching Remote Databases, Please Wait