skip to main content
Show Results with:
Refined by: language: Persian remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Book
Add to My workspace

Naẓmiyah dar dawrah-i Pahlavī : (Shahrīvar-i 1320- Ābān-i 1355) / khāṭirāt-i Yaḥyā Iftikhārzādah.

Yaḥyá Iftikhārzādah

[Tihrān] : Intishārāt-i Hīrmand, 1377 [1998]

Check library holdings

2
Material Type:
Book
Add to My workspace

Pulīs-i siyāsī : ʿaṣr-i bīst sālah / nivishtah-ʾi Khusraw Muʿtaz̤id.

Khusraw Muʿtaz̤id

Tihrān : Jānzādah, 1366 [1987]

Check library holdings

3
Guzārishhā-yi naẓmīyah az maḥallāt-i Ṭihrān : rāpūrt-i vaqāyiʿ-i mukhtalifah-i maḥallāt-i Dār al-khilāfah [1303-1305 Hijrī-i Qamarī] / bih kūshish-i Insiyah Shaykh Riz̤āʾī, Shahlā Āẕarī.
Material Type:
Book
Add to My workspace

Guzārishhā-yi naẓmīyah az maḥallāt-i Ṭihrān : rāpūrt-i vaqāyiʿ-i mukhtalifah-i maḥallāt-i Dār al-khilāfah [1303-1305 Hijrī-i Qamarī] / bih kūshish-i Insiyah Shaykh Riz̤āʾī, Shahlā Āẕarī.

Tihrān : Sāzmān-i Asnād-i Millī-i Īrān, Pizhūhishkadah-i Asnād, 1999.

Check library holdings

Refine Search Results

Creation date 

From To

Try a new search

Ignore my search and look for everything

by this Author/Contributor:

  1. Āz̲arī, Shahlā.
  2. Iftikhārzādah, Yaḥyá.
  3. Muʿtaz̤id, Khusraw
  4. Shaykh Riz̤āʾī, Insiyah.

Searching Remote Databases, Please Wait