skip to main content
Show Results with:

Results 1 - 10 of 30  for Explore Further

results 1 2 3 next page
Refined by: creation date: 1984To1992 remove subject: Humanities And The Arts remove language: Swedish remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to My workspace

"Att tänka med ögonen": om Gustaf Näsströms historieskrivning och historiepedagogik

Kronos : historia i skola och samhälle, 1988(2), pp.67-70

Full text available

2
Material Type:
Article
Add to My workspace

Historien som underbart öde

Kronos : historia i skola och samhälle, 1988(1), pp.91-96

Full text available

3
Material Type:
Article
Add to My workspace

Från Gud och fosterlandet till arbetet, freden och världen: Historieämnet i den obligatoriska svenska skolans undervisnings- och läroplaner 1878-1980: En didaktisk studie

Kronos : historia i skola och samhälle, 1988(1), pp.19-76

Full text available

4
Material Type:
Article
Add to My workspace

Vilhelm Erövraren sedd från flera håll: En didaktisk essay över historieskrivandets förfall

Kronos : historia i skola och samhälle, 1988(2), pp.17-32

Full text available

5
Material Type:
Article
Add to My workspace

Strindberg, tiden och kulturarvet - en essä om bildningstanken

Kronos : historia i skola och samhälle, 1988(1), pp.13-18

Full text available

6
Material Type:
Article
Add to My workspace

Historia som humaniora

Kronos : historia i skola och samhälle, 1988(2), pp.3-16

Full text available

7
Material Type:
Article
Add to My workspace

Berättande eller förklarande historia?: Didaktiska reflexioner kring ett läroboksprojekt

Kronos : historia i skola och samhälle, 1988(2), pp.57-62

Full text available

8
Material Type:
Article
Add to My workspace

Måste Per Stenyxa identifieras?: Om förhistorien i lågstadiets läroböcker

Kronos : historia i skola och samhälle, 1988(2), pp.47-56

Full text available

9
Material Type:
Article
Add to My workspace

Historia och skönlitteratur

Kronos : historia i skola och samhälle, 1988(2), pp.37-46

Full text available

10
Material Type:
Article
Add to My workspace

En god historia?: Reflexioner kring berättandets renässans i historieundervisningen

Kronos : historia i skola och samhälle, 1988(1), pp.77-90

Full text available

Results 1 - 10 of 30  for Explore Further

results 1 2 3 next page

Searching Remote Databases, Please Wait