skip to main content
Show Results with:
Refined by: creation date: 1984To1992 remove subject: Litteraturvetenskap remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Tradition och undervisning: Tankar om litteraturundervisning, historieskrivning och kulturell reproduktion
Material Type:
Book
Add to My workspace

Tradition och undervisning: Tankar om litteraturundervisning, historieskrivning och kulturell reproduktion

Full text available

2
Material Type:
Article
Add to My workspace

Historien som underbart öde

Kronos : historia i skola och samhälle, 1988(1), pp.91-96

Full text available

3
Material Type:
Article
Add to My workspace

Från Gud och fosterlandet till arbetet, freden och världen: Historieämnet i den obligatoriska svenska skolans undervisnings- och läroplaner 1878-1980: En didaktisk studie

Kronos : historia i skola och samhälle, 1988(1), pp.19-76

Full text available

4
Material Type:
Article
Add to My workspace

Strindberg, tiden och kulturarvet - en essä om bildningstanken

Kronos : historia i skola och samhälle, 1988(1), pp.13-18

Full text available

5
Att ge mening åt skönlitteratur: om barns och ungdoms utveckling till läsare
Material Type:
Book
Add to My workspace

Att ge mening åt skönlitteratur: om barns och ungdoms utveckling till läsare

Full text available

6
Barns och ungdomars läsning: Problemöversikt och förslag till forskning
Material Type:
Book
Add to My workspace

Barns och ungdomars läsning: Problemöversikt och förslag till forskning

Full text available

Searching Remote Databases, Please Wait