skip to main content
Show Results with:

Results 4 - 13 of 24  for Everything in this catalogue

previous page 1 results 1 2 3 next page
Refined by: language: Chinese remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
4
Material Type:
Book
Add to My workspace

影像藝術 = Fine art photography
Ying xiang yi shu = Fine art photography.

中國嘉德國際拍賣有限公司 Zhongguo jia de guo ji pai mai you xian gong si.

北京 : 中國嘉德國際拍賣有限公司, 2007 Beijing : Zhongguo jia de guo ji pai mai you xian gong si, 2007.

Check library holdings

5
Material Type:
Book
Add to My workspace

中國影像藝術: Chinese fine art photography : China Guardian 2007 spring auctions
Zhongguo ying xiang yi shu : Zhongguo jia de 2007 chun ji pai mai hui = Chinese fine art photography : China Guardian 2007 spring auctions.

中國嘉德國際拍賣有限公司 Zhongguo jia de guo ji pai mai you xian gong si.

北京市 : 中國嘉德國際拍賣有限公司, 2007 Beijing shi : Zhongguo jia de guo ji pai mai you xian gong si, 2007.

Check library holdings

6
&#20013;&#22269;&#25668;&#24433;&#20108;&#21313;&#19990;&#32426;&#20197;&#26469; = Chinese photography since the twentieth century / &#33635;&#33635;&#20027;&#32534;<br>Zhongguo she ying er shi shi ji yi lai = Chinese photography since the twentieth century / Rong Rong zhu bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

中国摄影二十世纪以来 = Chinese photography since the twentieth century / 荣荣主编
Zhongguo she ying er shi shi ji yi lai = Chinese photography since the twentieth century / Rong Rong zhu bian.

Hangzhou : Zhongguo mei shu xue yuan chu ban she, 2016. 杭州 : 中国美术学院出版社, 2016

Check library holdings

7
Material Type:
Book
Add to My workspace

中國萬里行 = 吳章建先生實地攝影 / 編輯 陳建功 ; 區永仁. China through the camara lens of Francis Wu. editors, Chan Kin-kung [and] W.Y. Au
Zhongguo wan li xing = : Wu Zhangjian xian sheng shi di she ying / bian ji Chen CHien-gong ; Chʻü Yung-jen. China through the camera lens of Francis Wu. editors, Chan Kin-kung [and] W.Y. Au.

吳章建 Francis Wu

Xianggang : She ying i shu chʻu pan she, Camera Arts Press, ©1974. 香港 : 攝影藝術出版社, Camara Arts Press, 1974

Check library holdings

8
&#20013;&#22283;&#20154;&#26412; : &#32000;&#23526;&#22312;&#30070;&#20195; / &#29579;&#29852;&#29983;, &#32993;&#27494;&#21151;&#20027;&#32232;<br>Zhongguo ren ben : ji shi zai dang dai / Wang Huangsheng, Hu Wugong zhu bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

中國人本 : 紀實在當代 / 王璜生, 胡武功主編
Zhongguo ren ben : ji shi zai dang dai / Wang Huangsheng, Hu Wugong zhu bian.

王璜生 Huangsheng Wang

Xianggang : Gong yuan chu ban she, 2006. 香港 : 公元出版社, 2006

Check library holdings

9
&#39321;&#28207;&#26368;&#26089;&#26399;&#29031;&#29255;, 1858-1875 / [edited by Ce&#769;cile Le&#769;on Art Projects]<br>Xianggang zui zao qi zhao pian, 1858-1875 / [edited by Ce&#769;cile Le&#769;on Art Projects]
Material Type:
Book
Add to My workspace

香港最早期照片, 1858-1875 / [edited by Cécile Léon Art Projects]
Xianggang zui zao qi zhao pian, 1858-1875 / [edited by Cécile Léon Art Projects]

Hong Kong : Oxford University Press China, 2010.

Check library holdings

10
[Si nian / bian zhuo/ying xsiang: Qi Xia] = Remembrance / author/artist: Michele Ch'i ; [editors, Eileen Fawcett, Dana Facaros, Nigel Woodman].
Material Type:
Book
Add to My workspace

[Si nian / bian zhuo/ying xsiang: Qi Xia] = Remembrance / author/artist: Michele Ch'i ; [editors, Eileen Fawcett, Dana Facaros, Nigel Woodman].

Michele Ch'i

[Great Britain] : M. Ch'i, 2011.

Check library holdings

11
&#22478;&#24066;&#34920;&#24773; : 20&#19990;&#32000;&#37117;&#24066;&#24433;&#20687; / &#39015;&#37658;&#33879;<br>Cheng shi biao qing : 20 shi ji du shi ying xiang / Gu Zheng zhu bian.
Material Type:
Book
Add to My workspace

城市表情 : 20世紀都市影像 / 顧錚著
Cheng shi biao qing : 20 shi ji du shi ying xiang / Gu Zheng zhu bian.

顧錚 Zheng Gu

Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2003. 南京 : 江蘇人民出版社, 2003

Check library holdings

12
&#20013;&#22269;&#24403;&#20195;&#25668;&#24433;&#22270;&#24405;. &#32554;&#26195;&#26149; / &#20027;&#32534;&#21016;&#38126;<br>Zhongguo dang dai she ying tu lu. Miao Xiaochun / zhu bian Liu Zheng.
Material Type:
Book
Add to My workspace

中国当代摄影图录. 缪晓春 / 主编刘铮
Zhongguo dang dai she ying tu lu. Miao Xiaochun / zhu bian Liu Zheng.

缪晓春, 1964- Xiaochun Miao, 1964-

Hangzhou Shi : Zhejiang she ying chu ban she, 2018. 杭州市 : 浙江摄影出版社, 2018

Check library holdings

13
&#20013;&#22269;&#24403;&#20195;&#25668;&#24433;&#22270;&#24405;. &#32599;&#27704;&#36827; / &#20027;&#32534;&#21016;&#38126;<br>Zhongguo dang dai she ying tu lu. Luo Yongjin / zhu bian Liu Zheng.
Material Type:
Book
Add to My workspace

中国当代摄影图录. 罗永进 / 主编刘铮
Zhongguo dang dai she ying tu lu. Luo Yongjin / zhu bian Liu Zheng.

罗永进 Yongjin Luo

Hangzhou Shi : Zhejiang she ying chu ban she, 2018. 杭州市 : 浙江摄影出版社, 2018

Check library holdings

Results 4 - 13 of 24  for Everything in this catalogue

previous page 1 results 1 2 3 next page

Refine Search Results

Refine my results

Access Options 

  1. Request to Reading Room  (22)
  2. Purchase a copy  (17)
  3. Refine further open sub menu

Creation date 

From To
  1. Before1993  (3)
  2. 1993To2002  (2)
  3. 2003To2006  (2)
  4. 2007To2010  (5)
  5. After 2010  (11)
  6. Refine further open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait