skip to main content
Show Results with:
results 1 2 3 4 next page
Refined by: creation date: 1984To1992 remove subject: Humanities And The Arts remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to My workspace

Förmedlingsforskning: hot eller nödvändighet?

Kronos : historia i skola och samhälle, 1988(2), pp.63-66

Full text available

2
Material Type:
Article
Add to My workspace

Revisionister och nyjakobiner: En historikerstrid inför tvåhundraårsminnet av 1789

Kronos : historia i skola och samhälle, 1989(1), pp.39-42

Full text available

3
Material Type:
Article
Add to My workspace

Måste Per Stenyxa identifieras?: Om förhistorien i lågstadiets läroböcker

Kronos : historia i skola och samhälle, 1988(2), pp.47-56

Full text available

4
Material Type:
Article
Add to My workspace

Berättande eller förklarande historia?: Didaktiska reflexioner kring ett läroboksprojekt

Kronos : historia i skola och samhälle, 1988(2), pp.57-62

Full text available

5
Material Type:
Article
Add to My workspace

Historia och skönlitteratur

Kronos : historia i skola och samhälle, 1988(2), pp.37-46

Full text available

6
Material Type:
Article
Add to My workspace

Berättandets glädje och skrivandets lust: En granskning av ett års lokalhistorisk skrivarmöda

Kronos : historia i skola och samhälle, 1989(1), pp.21-23

Full text available

7
Material Type:
Article
Add to My workspace

Video: skräp eller tillgång i historieundervisningen?

Kronos : historia i skola och samhälle, 1988(2), pp.33-36

Full text available

8
Material Type:
Article
Add to My workspace

Vilhelm Erövraren sedd från flera håll: En didaktisk essay över historieskrivandets förfall

Kronos : historia i skola och samhälle, 1988(2), pp.17-32

Full text available

9
Material Type:
Article
Add to My workspace

Friluftsmuseet som historieförmedlare: Exemplet Gamla Linköping

Kronos : historia i skola och samhälle, 1989(1), pp.43-46

Full text available

10
Den samhälleliga självreflexionens möjligheter: Big data på 1980-talet
Material Type:
Book Chapter
Add to My workspace

Den samhälleliga självreflexionens möjligheter: Big data på 1980-talet

Fragment 80-tal, pp.180-187

Full text available

results 1 2 3 4 next page

Refine Search Results

Searching Remote Databases, Please Wait